Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aantal schorsingen neemt toe

Aantal schorsingen neemt toe

Het aantal schorsingen in po en vo is in schooljaar 2015-2016 gestegen in vergelijking met daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Tenminste 5707 leerlingen in po en vo werden vorig schooljaar langer dan een dag geschorst: 436 basisschoolleerlingen en 5271 vo-leerlingen.

Het aantal schorsingen in het po steeg in 2015/2016 met 61 procent ten opzichte van het schooljaar daarvoor. De stijging kan verklaard worden door de meldplicht die pas sinds 1 augustus 2014 voor het po geldt. Voor het vo geldt die meldplicht al langer. Daar was tot 2013/2014 sprake van een daling, maar vanaf 2014/2015 stijgt het aantal schorsingen met 7,6 procent en het aantal verwijderingen met 13,1 procent.

Factoren
Uit de cijfers blijkt dat het merendeel van de geschorste leerlingen jongens zijn (po 76 procent, vo 87 procent). Schorsingen komen vaker voor bij basisschoolleerlingen van lager opgeleide ouders en leerlingen in het vmbo b en praktijkonderwijs. Katholieke basisscholen schorsen naar verhouding het minst, openbare basisscholen het meest. Mogelijk is er een verband tussen de stijging en de invoering van Passend onderwijs, waardoor er een toename is van het aantal kinderen met gedragsproblemen in het regulier onderwijs. Maar dat verband is (nog) niet aangetoond.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 februari 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)