Home » Artikelen » Aanscherping toezicht bij start nieuwe scholen

Aanscherping toezicht bij start nieuwe scholen

Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk heeft een wetvoorstel ingediend, waarin wordt geregeld dat er vanaf de start van een nieuwe school toezicht door de Inspectie wordt gehouden. Het voorstel gaat over het opnemen van een nieuw artikel 11a Wet op het onderwijstoezicht en heeft betrekking op zowel het primair- als het voortgezet onderwijs.

In de laatste jaren is een toename te constateren van zwakke tot zeer zwakke scholen. Door de heer Van Dijk is geconstateerd, dat in het begintraject het toezicht op een startende school niet goed geregeld is, hetgeen kan betekenen dat genoemd probleem zich kan blijven voordoen, terwijl er afspraken worden gemaakt om de kwaliteit te verbeteren.

In de toelichting op het wetsvoorstel geeft hij aan dat het erg moeilijk is om een en ander goed te regelen, omdat het stichten van scholen en de vrijheid van onderwijs, vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, geen geweld mag worden aangedaan. Wel kunnen de algemene uitgangspunten, die zowel voor bekostigde als particuliere scholen gelden, gebruikt worden voor toetsing.

Bij de start van een nieuwe school zal gelijk een toezichtprocedure gestart worden, uit te voeren door de Inspectie. Zij doet dat door het opstellen van een specifiek op nieuwe bekostigde scholen toegesneden risicoanalyse.

Verder zal worden beoordeeld of het bevoegd gezag een (concept)schoolplan heeft opgesteld.
Vervolgens wordt gecontroleerd of de docenten die, met inachtneming van het bepaalde in de WPO, WEC en WVO, bekwaam zijn tot het geven van onderwijs.
Als laatste controleert de Inspectie of de school voldoet aan de bepalingen omtrent onderwijstijd.
De Inspectie dient binnen twee maanden na de start de risicoanalyse op te stellen.
De Inspectie kan een vervolgonderzoek instellen als de risicoanalyse hiertoe aanleiding geeft.
Het bevoegd gezag krijgt vier weken de tijd om eventuele tekortkomingen te herstellen.

Gepubliceerd op: 15 juli 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)