Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanpassing salarisniveau directiefuncties po

Aanpassing salarisniveau directiefuncties po

In de salarisniveaus van de verschillende functies in het primair onderwijs naar aanleiding van de nieuwe cao - zoals de AVS in eerdere berichtgeving heeft gepubliceerd - vallen de eindbedragen voor de directiefuncties (D) iets hoger uit. Dit komt omdat de generieke salarisverhoging van 2,5 procent óók over de directietoelage gaat gelden.

In eerdere berichtgeving werd de volgende tabel gecommuniceerd:

L10 € 3875 AB € 4176 DA € 4544
L11 € 4228 AC € 4709 DB € 5107
L12 € 4851 AD € 5345 DC € 5666

 
De eindbedragen voor de D-functies (inclusief directietoelage 6.29a € 324,87) moeten echter zijn:

DA € 4555,87
DB € 5115,87
DC € 5674,87

 
 

Gepubliceerd op: 18 juni 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)