Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanpak informatiebeveiliging en privacy vernieuwd

Aanpak informatiebeveiliging en privacy vernieuwd

De Aanpak IBP is vernieuwd. De Aanpak IBP is een instrument om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Dit is nodig om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te regelen.

De Aanpak IBP, een initiatief van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad is bedoeld voor schoolbestuurders, managers of verantwoordelijken IBP, informatiemanagers, security officers, functioneel beheerders, ict-coördinatoren en kwaliteitsmedewerkers die zich bezighouden met IBP. De Aanpak IBP biedt richtlijnen en tips over zaken als cameratoezicht op school, het vragen van toestemming bij het maken van foto’s en het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming. Na het doorlopen van een stappenplan voldoet de school aan de regels van de AVG.

De Aanpak IBP is maandag 13 mei compleet vernieuwd. De oude Aanpak IBP en de veelgestelde vragen worden uitgefaseerd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 mei 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders