Home » Artikelen » Aanmelding pilot nieuw vervangingsstelsel: Haast geboden

Aanmelding pilot nieuw vervangingsstelsel: Haast geboden

In de Kader Primair die vorige week is verschenen is een artikel geplaatst over de op handen zijnde pilot nieuw vervangingsstelsel.

 In dit artikel werd gemeld dat er binnenkort meer informatie zou verschijnen.

 Inmiddels is er een brief gegaan van de Staatssecretaris van het Ministerie van OCW naar alle schoolbesturen met de uitnodiging voor schoolbesturen zich aan te melden voor de pilot. Bijlagen bij deze brief zijn het aanmeldingsformulier en een informatieflyer voor de (G)MR.

Wij wijzen u erop dat de sluitingsdatum voor aanmelding al 1 oktober aanstaande is. Dit is vrij kort dag, vooral omdat de zomervakantie er nog tussen zit.  Omdat er een instemmingsbevoegdheid van de (G)MR is voor deelname aan de pilot, adviseren wij u waar mogelijk, alvast voorbereidingen te treffen voor besluitvorming zodat na de zomervakantie de (G)MR nog in de mogelijkheid is om hier zijn instemming over te geven.

De brief aan de schoolbesturen, het aanmeldingsformulier en de flyer voor de (G)MR kunt u hier downloaden. Overige informatie kunt u vinden op http://www.minocw.nl/ en http://www.cfi.nl/.

 Monitor pilot eigen risicodragerschap vervanging primair onderwijs
 Aanmelding pilot nieuw vervangingsstelsel primair onderwijs
 Pilot vervangingsbekostiging primair onderwijs - Informatie voor MR en GMR
 Brief Aaanmelding pilot vervangingsstelsel
 Brief aan de Tweede Kamer over pilot vervangingsbekostiging

 

Gepubliceerd op: 3 juli 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020