Home » Artikelen » Aanmelden voor startgroep met peuters begonnen

Aanmelden voor startgroep met peuters begonnen

Scholen die mee willen doen aan de landelijke proef waarbij peuters vanaf 2,5 jaar naar de basisschool kunnen, hebben tot 1 september aanstaande de tijd een aanvraag in te dienen.

Minister Van Bijsterveldt beslist daarna aan de hand van loting welke dertig scholen, in samenwerking met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mee mogen doen aan het experiment. De focus ligt op kinderen met een risico op (taal-)achterstanden.

Het schoolbestuur is de aanvrager; er kan per bestuur één school worden aangemeld. Voorwaarde is onder meer dat de school geen reken- of taalzwakke school en geen zwakke of zeer zwakke school is. Er zijn aparte categorieën voor scholen in de krimpregio´s: Noordoost Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws- Vlaanderen. De scholen die worden ingeloot, kunnen direct met de proef beginnen. Na een jaar wordt gekeken of er voldoende voortgang is geboekt en kunnen de scholen nog eens drie jaar subsidie ontvangen.

Regie bij schoolleider Doel van de proef is om te onderzoeken of de leeromgeving van de basisschool peuters met een risico op een taalachterstand kan stimuleren in hun ontwikkeling, zodat hun prestaties op de basisschool kunnen verbeteren. De schoolleider voert de regie over het inhoudelijke aanbod voor de peuters en de doorlopende ontwikkel- en leerlijn vanaf de startgroep tot en met groep 8. De startgroep bestaat uit maximaal zestien peuters in de leeftijd van 2 of 3 jaar. Hen wordt voorschoolse educatie aangeboden. Naast een pedagogisch medewerker (mbo-niveau) staat ook een begeleider (pabo-niveau) op de groep. Ook wordt er meer voorschoolse educatie per week aangeboden dan nu het geval is; minimaal vijf dagdelen in plaats van vier. De kinderen uit de startgroep zitten fysiek op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Scholen en gemeenten die buiten de proef vallen, maar wel graag een startgroep willen opzetten, kunnen hier zelf het initiatief toe nemen binnen de geldende wet- en regelgeving. Zij ontvangen echter geen extra financiële bijdrage van het ministerie.

Het aanvraagformulier is te vinden op www.rijksoverheid.nl/ministeries/.../aanvraag-deelname-startgroeppeuters-2011-2012.html  

Gepubliceerd op: 23 juni 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)