Home » Artikelen » Aanmelden veldraadpleging fusietoets

Aanmelden veldraadpleging fusietoets

De fusietoets biedt niet voldoende ruimte en zekerheid voor besturen. In januari 2016 voert OCW gesprekken met het onderwijsveld over de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport om de fusietoets aan te passen. Schoolleiders, besturen, leraren en ouders die willen meedoen aan deze veldraadpleging kunnen zich bij OVW via mail melden.

In 2011 is de fusietoets voor het onderwijs ingevoerd. Er is een evaluatie uitgevoerd naar de werking van de Wet fusietoets in de eerste drie jaar. De OCW-bewindslieden hebben het  evaluatierapport op 11 november 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Per saldo adviseren de onderzoekers een fundamentele heroverweging van de Wet fusietoets in het onderwijs en de Beleidsregels fusietoets.

In het funderend onderwijs wordt een discrepantie gezien tussen de huidige toetsnormen en hoe de keuzevrijheid en de menselijke maat worden ervaren. De onderzoekers bevelen aan de wet- en regelgeving zo in te richten, dat partijen op lokaal en regionaal niveau optimaal kunnen samenwerken en het toetskader meer focust op echte risicogevallen ten aanzien van menselijke maat en keuzevrijheid. Daarbij zouden de sectorale verschillen meer leidend moeten zijn.

De bewindslieden van OCW hebben toegezegd dat zij de uitkomsten van deze veldraadpleging uiterlijk 1 maart 2016 zullen terugkoppelen aan de Tweede Kamer. 

Gepubliceerd op: 18 december 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)