Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aanmelden voor project Samenwerken aan werkdruk verlengd tot 1 juli

Aanmelden voor project Samenwerken aan werkdruk verlengd tot 1 juli

Schoolleiders die de werkdruk op hun school willen aanpakken, kunnen deelnemen aan het project Samenwerken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO. In het project staan samenwerking en de dialoog in het team centraal.

Scholen die deelnemen, maken werkdruk binnen de school bespreekbaar en krijgen inzicht in de factoren die werkdruk veroorzaken. Het team bedenkt zelf oplossingen voor de knelpunten waardoor werkdruk ontstaat.
Het gesprek in het team gaat over vragen als: Is er sprake van werkdruk? Weet je waar de werkdruk door komt? Wat kun je aan werkdruk doen? Daarna gaan teamleden samen aan de slag om de gekozen maatregelen in praktijk te brengen.
Belangstellende scholen kunnen zich tot en met 1 juli aanmelden bij het Arbeidsmarktplatform PO via info@arbeidsmarktplatformpo.nl

Resultaten pilot 2017
In 2017 voerde het Arbeidsmarktplatform PO voor de eerste keer het project Samenwerken aan werkdruk uit. Dit was een pilot waaraan vijf heel verschillende scholen meededen die werkten met het stappenplan uit de Wegwijzer werkdruk van TNO. De nameting liet positieve resultaten zien: leerkrachten ervaren meer sociale steun van collega’s en leidinggevenden en vinden dat de cultuur in de school is verbeterd. Meer informatie is te vinden in de whitepaper Werkdruk (zie downloads).
 
Marktplaats
Tijdens de marktplaats 'Grip op werkdruk' op 27 maart 2018 kregen de ruim honderd deelnemers verschillende inzichten aangereikt om van werkdruk naar meer werkplezier te bewegen. De tips, instrumenten, presentaties en besproken publicaties zijn te vinden bij het overzicht met de tips van de marktplaats (zie downloads).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 mei 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)