Home » Artikelen » Aanleveren monitoringsgegevens sociale veiligheid 2017/2018

Aanleveren monitoringsgegevens sociale veiligheid 2017/2018

Schoolbesturen moeten voor 1 augustus 2018 de monitoringsgegevens sociale veiligheid over het huidige schooljaar aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat van alle leerlingen de veiligheidsbeleving in beeld komt en dat de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie.

Bij leerlingen waarbij (speciale) methodeonafhankelijke toetsen worden afgenomen, zou het mogelijk moeten zijn een (aangepaste) vragenlijst over veiligheid en welbevinden af te nemen. Wanneer dit bij leerlingen niet mogelijk is, bijvoorbeeld door de cognitieve mogelijkheden, de (ontwikkelings)leeftijd of een (meervoudige) beperking, is het van belang dat de school de veiligheidsbeleving van deze leerlingen op een andere manier in beeld brengt. In de notitie ‘Monitoring veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro’ van LECSO staan mogelijke instrumenten en suggesties/uitgangspunten voor monitoring bij leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.
Scholen in het speciaal onderwijs kunnen op twee manieren de monitoringsgegevens voor het schooljaar 2017/2018 aanleveren:

  1. Via de toetsleverancier. Dit kan wanneer de toetsleverancier afspraken met de inspectie heeft gemaakt én de school toestemming heeft gegeven voor doorlevering van de gegevens. Op de website van de inspectie staat een overzicht van toetsleveranciers waarmee een afspraak is gemaakt.
  2. Via het Internet Schooldossier (dit geldt alleen voor so-scholen). Hiervoor geldt dat het bestuur per school de geaggregeerde monitoringsgegevens uploadt onder het documenttype ‘Veiligheidsmonitor’. Onderdeel van dit document is een onderbouwing waarin het bestuur beschrijft hoe de monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie én waarom de gegevens representatief zijn. Het is belangrijk dat alle documenten over de monitoring het documenttype ‘Veiligheidsmonitor’ krijgen.
Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 juni 2018

Doelgroep(en)

Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)