Home » Artikelen » Aankondiging subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds vo

Aankondiging subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds vo

Het ministerie van OCW stelt voor de tweede keer persoonsgebonden beurzen beschikbaar voor vo-schoolleiders die hun innovatieplannen op school ten uitvoer willen brengen. Binnenkort komt meer informatie beschikbaar op de site van NRO aan welke eisen een aanvraag moet voldoen. De aanvragen kunnen worden ingediend op donderdag 9 mei om 9 uur.

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. In de dagelijkse praktijk blijven goede plannen vaak op de plank liggen vanwege tijd- of geldgebrek.

Daarom is vorig jaar gestart met deze pilot, het Schoolleider Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF). In deze tweede lichting zijn twee typen beurzen. Schoolleiders ontvangen maximaal 10.000 euro om in hun school hun innovatieplan op gang te brengen. Ook is het mogelijk de beurs in te zetten voor het anders organiseren van het onderwijs vanwege het lerarentekort. De subsidie bedraagt dan maximaal 15.000 euro.

Deze subsidie is een aanjaagsubsidie, wat betekent dat het bedrag bedoeld is om de schoolleider in positie te brengen om zijn/haar idee voor innovatie op de eigen school op te zetten. De beurs is niet bedoeld om de hele innovatie te bekostigen, of voor trainingen of cursussen voor de schoolleider. Het bedrag voor het lerarentekort is niet bedoeld om (tijdelijk) een leraar aan te nemen, het gaat bij die beurs om oplossingen in de zin van het anders organiseren van het onderwijs.

Voorbeelden om het geld te besteden zijn bijvoorbeeld het vrijmaken van personeel of van de schoolleider zelf om een innovatieplan te schrijven en de invoering ervan uit te werken. Of voor het extern inhuren van advies. Of het bedrag kan geïnvesteerd worden in het team, met een teamtraining of praktijkonderzoek. 

Uiterlijk 17 april komt de subsidieoproep online op www.nro.nl, waarin wordt beschreven aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 april 2019

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)