Home » Artikelen » 80 miljoen voor beginnende leraar

80 miljoen voor beginnende leraar

Een kwart van de beginnende leraren verlaat binnen de eerste vijf jaar het onderwijs. “Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas”, vindt de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker.

Het ministerie van Onderwijs zal daarom ruim 80 miljoen euro uittrekken om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Volgens het ministerie ligt het vooral bij de begeleiding van jonge leraren. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo's en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo. Door betere inhoudelijke en didactische voorbereiding en meer aandacht voor het omgaan met verschillen in de klas en opbrengstgericht werken kan uitval onder starters worden voorkomen.

Innovatie-ateliers
Bij de goede initiatieven die worden gehonoreerd zitten innovatie-ateliers in het voortgezet onderwijs. Hier onderzoeken lerarenopleidingen en scholen samen nieuwe onderwijsconcepten, waarmee ze lessen anders kunnen organiseren. Ook is er een basisschool die gaat starten met een bijzonder buddyproject. Beginnende leraren die elkaars buddy zijn, bezoeken elkaar regelmatig in de klas en geven elkaar commentaar op de lessen. Zij keren geregeld terug naar de lerarenopleiding om daar onder begeleiding van een ervaren leraar-coach ervaringen en tips uit te wisselen.
 

Gepubliceerd op: 13 februari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020