Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » 73 procent van vo-scholen vindt het een uitdaging om bevoegde docenten te vinden

73 procent van vo-scholen vindt het een uitdaging om bevoegde docenten te vinden

Vrijwel alle scholen hebben inmiddels aandacht voor het tegengaan van onbevoegd lesgeven. 73 procent van de vo-scholen vindt het vinden van geschikte en bevoegde docenten een uitdaging. De voornaamste reden waarom onbevoegde lessen worden gegeven ligt in de tijdelijke vervanging vanwege een moeilijk vervulbare vacature. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie in opdracht van het ministerie van OCW.

Onbevoegd gegeven lessen vanwege tijdelijke vervanging van een moeilijk vervulbare vacature is een wettelijk toegestane uitzonderingsmogelijkheid. Een andere reden voor onbevoegd gegeven lessen is dat vacatures vaak maar voor heel weinig uren zijn. 78 procent van de onderzochte scholen heeft vaak vacatures die te klein zijn om aantrekkelijk te zijn voor een nieuwe docent. Bij 62 procent van de onderzochte scholen vragen scholen bevoegde scholen om een extra vak te verzorgen waarvoor ze niet bevoegd zijn. Wiskunde blijkt het schoolvak te zijn waarvoor de meeste docenten niet de juiste bevoegdheid hebben (16 procent van de opgegeven onbevoegd gegeven vakken).

Bij 22 procent van de onbevoegd gegeven vakken wordt langdurig (vijf jaar of langer) onbevoegd lesgegeven. Bij 54 procent van de vakken gaat het om kortdurende gevallen (minder dan twee jaar) en bij de overige vakken zit het ertussenin.

Oplossingen
Het onderzoek vermeldt dat het zou helpen als scholen zich – meer dan nu- richten op strategisch HRM-beleid en hun personeel goed scholen. Toch ziet de inspectie dat de grens van de ‘makkelijke oplossingen’ wel is bereikt; de regelgeving is ingewikkeld, de route om ‘aanvullende’ bevoegdheden te halen wordt als zwaar ervaren en voor bepaalde vakken is het momenteel vrijwel onmogelijk om bevoegde docenten te vinden.
 
De inspectie zoekt de oplossing onder andere in meer flexibiliteit in de bevoegdhedenregeling, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, zodat bekwame docenten breder inzetbaar of brede bevoegd worden. Ook specialisatie van docenttaken is een oplossing. Sommige docenten kunnen zich dan meer richten op de leerlingbegeleiding, terwijl andere docenten zich specifiek richten op de vakkennis en – ontwikkeling. Als laatste is imagoverbetering van de docent nodig. Dit moet leiden tot uitgebreide werving van nieuwe en het behouden van kwalitatief goed opgeleide leraren.
Om deze problemen op te lossen is samenwerking nodig tussen de scholen, de vertegenwoordigers van de onderwijsorganisaties, de lerarenopleidingen en het ministerie van OCW.
De inspectie onderzocht de afgelopen twee jaar 282 afdelingen van 101 vestigingen. Veel van deze vestigingen kregen vervolgens een of meerdere (herstel)opdrachten, nadat was vastgesteld dat er relatief veel onbevoegd werd lesgegeven.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 december 2017

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)