Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » 70 duizend leerlingen naar sbo of speciaal onderwijs

70 duizend leerlingen naar sbo of speciaal onderwijs

In het schooljaar 2013/2014 zaten circa 70.000 leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs (sbo) of op een speciale school voor basisonderwijs. Het primair onderwijs telde in dat schooljaar ruim 1,5 miljoen leerlingen (exclusief voortgezet speciaal onderwijs). Deze cijfers maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de zomervakantie bekend.

De grote meerderheid (95 procent) ging naar het reguliere basisonderwijs. Ruim 38 duizend leerlingen zaten op het speciaal basisonderwijs en 32 duizend leerlingen waren aangewezen op een speciale school voor basisonderwijs, met name cluster 3 en 4.

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs is de afgelopen jaren gestaag afgenomen. In het speciaal onderwijs is er een stijging tot schooljaar 2007/2008, waarna het vrij stabiel blijft. De laatste twee jaar is sprake van een lichte daling in het speciaal onderwijs, vooral in cluster 3 (kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen). Volgens het CBS komt dit deels doordat vanaf 2008 de mogelijkheid ontstond om leerlingen vanaf 13 jaar in te schrijven in het voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanaf 14 jaar worden daardoor minder vaak meegerekend bij speciale scholen voor basisonderwijs.
Op dit moment verschilt sterk per regio hoeveel leerlingen naar het speciaal basisonderwijs of een speciale school gaan. In het schooljaar 2013/2014 was dit aandeel het hoogst in Limburg en Overijssel. Drenthe had het laagste aandeel, wat volgens het CBS vooral komt door het kleine aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs.

Passend onderwijs
Om Passend onderwijs vorm te geven zijn 77 samenwerkingsverbanden geformeerd. In deze samenwerkingsverbanden zorgen het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de clusters 3 en 4 van de speciale scholen samen voor passende ondersteuning voor alle leerlingen. De ondersteuning voor leerlingen in de clusters 1 en 2 (voornamelijk leerlingen met een auditieve of visuele handicap) van de speciale scholen wordt vanwege de specifieke expertise en de schaalgrootte landelijk geregeld. De overheid draagt bij aan de extra ondersteuning die moet worden gegeven: voor het speciaal basisonderwijs is er financiering voor 2 procent van alle leerlingen, voor de speciale scholen wordt uitgegaan van het landelijke gemiddelde.

Gepubliceerd op: 27 augustus 2014

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)