Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » 5 miljoen om scholen te verduurzamen

5 miljoen om scholen te verduurzamen

Het Nationaal Energiebespaarfonds start, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een pilot om scholen financieel te helpen hun schoolgebouw te verduurzamen: de Scholen Energiebespaarlening. Voor deze laagrentende leningen is 5 miljoen beschikbaar.

De meeste gebouwen van basis- en middelbare scholen zijn nog niet voorzien van zonnepanelen of op een andere manier verduurzaamd. Met de Scholen Energiebespaarlening kunnen schoolbesturen tegen een aantrekkelijke rente investeren in hun schoolgebouw.

De Scholen Energiebespaarlening kent een looptijd van 15 jaar met een vaste lage rente. De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen: zonnepanelen, isolatie van gevel/spouwmuur, dakisolatie, ledverlichting en energiemanagementsystemen. Stichting Schooldakrevolutie helpt scholen bij het inventariseren van de verduurzamingsmogelijkheden, bereidt samen met de school de aanvraag voor en begeleidt de uitvoering van de genoemde maatregelen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 juni 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders