Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » 28 september: sportieve opening van het schooljaar

28 september: sportieve opening van het schooljaar

Van 15 tot en met 29 september is de Nationale Sportweek. Op vrijdag 28 september staat de Sportieve Opening van het Schooljaar op de agenda. Po- en vo-scholen worden uitgedaagd om het nieuwe jaar sportief af te trappen met een activiteit.

Scholen kunnen deze ‘European School Sport Day’ – het ligt in de bedoeling dat andere Europese landen ook deelnemen-  aangrijpen om te laten zien hoe belangrijk sport en bewegen is en tegelijkertijd kinderen laten ervaren hoeveel plezier sporten oplevert. De sportieve opening van het schooljaar is ook bedoeld om het voor scholen en clubs makkelijker te maken om samen te werken, zodat elk kind een passende beweging of sportomgeving vindt. Deelnemende scholen kunnen zelf een activiteit bedenken voor de sportieve opening (zie het stappenplan en de voorbeelden in de brochure).

Sportproeven kan het hele schooljaar door clubs uit te nodigen sportlessen op school te komen geven. Scholen die sport en bewegen structureel verankeren volgen daarvoor de gezonde schoolaanpak.

De nationale sportweek is een initiatief van onder andere NOC NSF en is mede-gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 augustus 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)