Home » Artikelen » 20 procent leerlingen krijgt programmeerles

20 procent leerlingen krijgt programmeerles

De meeste ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren programmeren. De Codeweek, die medio oktober plaatsvond, heeft dit laten onderzoeken. Op dit moment krijgt maar 20 procent van de kinderen programmeerles op school.

Van de 276 ondervraagde Nederlandse ouders van schoolgaande kinderen geeft 95 procent aan programmeren belangrijk te vinden, ook als hun kind later niet in de informaticasector gaat werken. Het voortgezet onderwijs is vooral verantwoordelijk voor het leren programmeren, vindt 60 procent. De helft vindt het ook nodig dat het basisonderwijs er aandacht aan schenkt. Een derde van de ouders vindt dat scholen vaker ouders moeten inschakelen voor hulp bij programmeerlessen. Volgens de het Platform voor de InformatieSamenleving ECP, de initiatiefnemer van de Codeweek, krijgt op dit moment maar 20 procent van de kinderen programmeerles op school. De meeste programmeerlessen worden gegeven door de eigen leraar of een ict-docent; gastdocenten of ouders zijn hiervoor veel minder vaak in beeld.

Gepubliceerd op: 25 oktober 2016

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)