Home » Artikelen » 20 duizend minder leerlingen door krimp in primair onderwijs

20 duizend minder leerlingen door krimp in primair onderwijs

Bij de start van het schooljaar waren er ruim 20 duizend leerlingen minder in het basis- en speciaal (basis-)onderwijs. Door krimp zijn er, omgerekend, ongeveer 200 klassen en 200 fulltime banen verloren gegaan. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Onderwijs.

Het primair onderwijs is met 1,3 procent gekrompen ten opzichte van vorig schooljaar (van 1.476.500 naar 1.457.500). Dat zijn 19.000 leerlingen minder. De krimp is het grootst in Drenthe, Limburg en Zeeland (boven de 2 procent). In het hele land zijn 125 basisscholen verdwenen door fusies en opheffingen. Tegelijkertijd zijn er 26 scholen bijgekomen, waardoor er per saldo 99 scholen minder zijn.
In de Randstad provincies verdwenen de meeste scholen door plaatselijke krimp in vergrijzende buurten of regio’s. Toch groeit juist in de Randstad het leerlingenaantal nog fors in een aantal grote gemeenten als Amsterdam (+ 600), Utrecht ( + 400) en Haarlem (+ 300).

Speciaal basisonderwijs
Uit de cijfers komt ook naar voren dat het sbo sneller krimpt dan het gewone basisonderwijs (- 3,1 procent ten opzichte van - 1,3 in het basisonderwijs). Steeds meer leerlingen gaan, in het kader van Passend onderwijs, naar een gewone school, blijkt daaruit. Deze daling zet zich door: in 2014 zijn er 1200 minder leerlingen in het sbo ten opzichte van een jaar daarvoor.
 
Speciaal onderwijs
In het speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige handicaps, leer- of gedragsproblemen is er een lichte daling (van 400 leerlingen) ten opzichte van vorig jaar. Er is hier nog geen goede splitsing gemaakt tussen leerlingen in de basisschoolleeftijd en in het voortgezet onderwijs. Dat moet uit de definitieve telling blijken.

Gepubliceerd op: 19 november 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020