Home » Artikelen » 1 t/m 8 juni: Landelijke actieweek thuiszitters

1 t/m 8 juni: Landelijke actieweek thuiszitters

Een belangrijk doel van Passend onderwijs is het thuiszitten van leerlingen terug te dringen. Met de juiste hulp op het juiste moment moet ieder kind een schoolloopbaan krijgen die bij hem of haar past. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. De Landelijke actieweek thuiszitters, van 1 tot en met 8 juni, vraagt hier aandacht voor en organiseert daartoe activiteiten door het hele land.

Scholen kunnen zich opgeven om deel te nemen aan de actieweek of om zelf een activiteit te organiseren. Stuur een mail naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters.

De Actieweek wordt georganiseerd door Gedragswerk, Ingrado, LECSO, NJI, de ministeries van OCW en VWS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO en de VNG.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 maart 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020