Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » 1 op de 15 adviezen bijgesteld na eindtoets basisschool

1 op de 15 adviezen bijgesteld na eindtoets basisschool

Deze week gaat de eindtoets in het (speciaal) basisonderwijs van start, die door bijna 180 duizend leerlingen van groep 8 wordt gemaakt. Het eerder uitgegeven leerkrachtadvies van deze leerlingen kan naar boven toe worden bijgesteld op basis van de toetsscore. Vorig jaar was dit bij 6,7 procent van de leerlingen het geval. Meisjes krijgen iets vaker een bijstelling dan jongens. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
 
Vorig jaar kwamen ongeveer 60 duizend leerlingen na de uitslag van de eindtoets in aanmerking voor een bijstelling naar boven van het oorspronkelijke leerkrachtadvies, zo blijkt uit eerder uitgebrachte cijfers van DUO. Bij 13 duizend leerlingen is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend om leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Bij 7,2 procent van de meisjes en 6,6 procent van de jongens in het reguliere basisonderwijs werd het advies aangepast.
 
Veel vmbo-adviezen
45 procent van de leerlingen werd door de leerkracht verwezen naar een van de vier vmbo-niveaus of een combinatie hiervan. Havo- en vwo-adviezen kwamen ongeveer even vaak voor, beide rond de 20 procent. In 7 procent van de gevallen werd een gecombineerd havo-vwo-advies gegeven en in 6 procent van de gevallen een advies voor vmbo-gt-havo. De leerkrachtadviezen van jongens en meisjes verschillen weinig in het reguliere basisonderwijs.
 
Adviezen jongens en meisjes verschillen in sbo
Het merendeel van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs kreeg een leerkrachtadvies voor de beroepsgerichte leerweg (50 procent) - al dan niet met een lwoo-indicatie - of het praktijkonderwijs (39 procent). Jongens kregen vaker dan meisjes een advies voor het voortgezet speciaal onderwijs en voor de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-gt), terwijl meisjes vaker geadviseerd werd om naar het praktijkonderwijs te gaan. Aangezien de meeste leerlingen in het speciaal basisonderwijs geen eindtoets maken, worden adviezen van deze kinderen meestal niet aangepast.
 
Bijgesteld advies
Ruim de helft van de leerkrachtadviezen die worden aangepast na de eindtoets betreft vmbo-adviezen. Adviezen voor vmbo-t worden relatief vaak aangepast naar een verwijzing naar de havo of vmbo-t-havo. Jongens krijgen bij 51 procent van alle bijstellingen een verwijzing naar havo, vwo of havo-vwo, waar dit bij meisjes ruim 49 procent is.
 
 
Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 april 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)