Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » 15 basisscholen van start met Impuls Muziekonderwijs

15 basisscholen van start met Impuls Muziekonderwijs

Minister Bussemaker van OCW stelt tot 2020 € 25 miljoen beschikbaar voor muziekonderwijs op scholen om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. 15 basisscholen gaan van start met het trainen van hun leerkrachten in het geven van muziekonderwijs. In het najaar kunnen ook andere scholen zich hiervoor inschrijven.

Slechts 11 procent van de scholen vindt dat hun leerkrachten deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas. 85 procent van de ouders vindt het wel belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Met het extra geld kunnen scholen de leerkrachten trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, fanfares, orkesten en poppodia.

De 15 scholen uit heel Nederland die als vroege starter beginnen, laten de diversiteit van scholen in Nederland zien. De deelnemende scholen komen uit kleine dorpen en grote steden, met een diversiteit in leerlingenaantal, samenstelling van de leerlingen en onderwijsconcepten. Deze scholen zijn geselecteerd door de regionale en stedelijke culturele expertise centra. De ervaringen van deze scholen worden gevolgd en kunnen als voorbeeld dienen om andere scholen te inspireren.

Andere scholen kunnen vanaf het najaar 2015 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Gepubliceerd op: 26 mei 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)