Home » Artikelen » 10.000-grens doorbroken: tijd voor opzetten Lerarencollectief

10.000-grens doorbroken: tijd voor opzetten Lerarencollectief

Leraren Jan van de Ven, Thijs Roovers en René Kneyber willen op 1 januari 2020 een nieuwe beroepsvereniging voor en door leraren lanceren: Het Lerarencollectief. De vooraf gestelde minimale doelstelling van steunbetuigingen, 10.000, is onlangs bereikt. In een brief aan minister Slob verzoeken de initiatiefnemers tot een gesprek met de minister over het mogelijk maken van deze beroepsgroepvorming.

De insteek is een brede beroepsvereniging voor alle docenten, van basisonderwijs tot universiteit. Jan van de Ven, basisschoolleerkracht en oud-voorman van PO in Actie, zegt in Trouw waarom een sterke vertegenwoordiging van leraren juist nu belangrijk is: “Er spelen zoveel discussies: over het lerarentekort, de curriculumherziening, de eindtoets. Maar in plaats van mét ons te praten, wordt er over ons gepraat. Wij willen ook aan tafel zitten en weer speler worden in plaats van speelbal.” De krant refereert ook aan de Onderwijscoöperatie, die onlangs is opgeheven. “Een mislukt experiment”, aldus Van de Ven.

De initiatiefnemers willen op korte termijn in gesprek met minister Slob over de vorming van dit Lerarencollectief per 1 januari en de kaders daarvoor. “Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit het moment is om door te pakken, maar eenduidige facilitering in taak, ruimte en ondersteuning is hierbij voor ons onontbeerlijk”, aldus Van de Ven in de brief aan de onderwijsminister.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 april 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)