Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Per 1 augustus verbod gezichtsbedekkende kleding

Per 1 augustus verbod gezichtsbedekkende kleding

Per 1 augustus 2019 is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in onder meer onderwijsinstellingen. Dat betekent dat op school mensen geen bivakmutsen, integraalhelmen, niqaabs of boerka’s meer mogen dragen.

De Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding bepaalt dat het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt, verboden is. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen. Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt of een hoofddeksel vallen niet onder het verbod. Ook gezichtsbedekkende kleding die nodig is voor de veiligheid of de gezondheid, is toegestaan.

Standpunt AVS
De AVS staat kritisch ten opzichte van de wet. Hoewel het voor de professionals in de school voor het uitoefenen van hun vak nodig is dat het gelaat zichtbaar is, zijn er ook bedenkingen met name voor optimale ouderbetrokkenheid. Er zijn maar weinig ouders die gezichtsbedekkende kleding dragen en het schaadt kinderen als hun ouders niet meer op school komen. In het funderend onderwijs zien we ook zeer weinig of geen leerlingen met gezichtsbedekkende kleding. De AVS had dus liever gezien dat scholen hier in hun eigen context en in samenspraak met de medezeggenschapsraad en de ouderpopulatie zelf afspraken over hadden mogen maken.

Duidelijke afspraken
Scholen hebben in de schoolgids vaak al afspraken over kleding en communicatie tussen school en ouders opgenomen. Het is niet verplicht het verbod op gezichtsbedekkende kleding in de schoolgids op te nemen en de school is ook niet verplicht medewerkers of ouders met gezichtsbedekkende kleding aan te spreken. Maar andere ouders of medewerkers kunnen wel de politie bellen en ook de wijkagent, mocht deze op school zijn, is verplicht de drager van de gezichtsbedekkende kleding aan te spreken. De AVS vindt dan ook dat het te allen tijde belangrijk is dat de schooldirecteur hierover het gesprek voert in het team, met de medezeggenschapsraad en de ouders. Stichting School & Veiligheid adviseert scholen afspraken hierover te maken met de wijkagent en deze afspraken vast te leggen in protocollen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 mei 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)