Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 1 - 25 van 8771
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan de acties die zij na de zomervakantie gaat starten. Op 12 september is daarvan de kick- off. De AVS betrekt haar leden daar direct na de vakantie bij. Recent heeft de AVS een peiling gehouden...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-7-2018
Na de zomervakantie gaan de acties in het primair onderwijs door. Op woensdag 12 september legt het onderwijspersoneel uit Zeeland en Zuid-Holland het werk neer. De hoofdlocatie van de staking op 12 september is in Rotterdam. Daarnaast zijn er diverse regionale actiepunten op de Zeeuwse en Zuid-...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking, salaris;lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-7-2018
De website lerarentekortisnu.nl, die het lerarentekort in heel Nederland inventariseert, is na een onderbreking van ruim een maand, weer online gezet. De site meldt op 16 juli dat na de zomervakantie minstens 3772 kinderen geen leerkracht hebben. Er is een tekort aan 161 leerkrachten, 13 intern...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-7-2018
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. Wie naar www.passendonderwijs.nl surft, wordt automatisch doorverwezen naar de website van de Rijksoverheid. Door de informatie over Passend onderwijs te verplaatsen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 13-7-2018
De PO-Raad, VO-raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben eind juni een convenant getekend waarin ze zich committeren aan de realisatie van een kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Doel is de werelden van onderzoek en onderwijs nauwer met elkaar te verbinden om de kwaliteit van het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 12-7-2018
Studenten die een lerarenopleiding willen volgen, krijgen twee jaar lang halvering van het collegegeld. Zij ontvangen ruim 2000 euro korting. Met deze maatregel uit het regeerakkoord wil het kabinet meer studenten interesseren voor het beroep van leraar. Andere nieuwe studenten aan hogescholen en...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-7-2018
In verband met de zomervakantie is de AVS Helpdesk gesloten vanaf 26 juli tot en met 10 augustus. Vanaf maandag 13 augustus staan wij weer voor u klaar.

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 11-7-2018
In het schooljaar 2018-2019 geldt de ketenbepaling niet bij invalkrachten die invallen voor zieke leerkrachten in het primair onderwijs. Deze maatregel staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die minister Koolmees na de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Vooruitlopend op deze wetgeving...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: WWZ
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-7-2018
Na negen jaar Eerst De Klas (EDK) en vijf jaar OndewijsTraineeship (OTS) stoppen de programma’s waarmee meer dan 325 bevoegde docenten met een academische achtergrond opgeleid zijn. Met deze programma’s is een doelgroep aangetrokken die zonder deze traineeship niet snel voor het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 10-7-2018
De AVS houdt in september door het hele land netwerkbijeenkomsten. Centraal staat de uitleg over de nieuwe CAO PO en de inzet van de AVS bij de volgende cao-onderhandelingen. Het AVS-bestuur en een van de cao-onderhandelaars gaan hierover graag met u in gesprek. Ook over andere zaken die u...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO PO 2018
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-7-2018
De leden van de VO-raad en de achterbannen van de onderwijsbonden hebben ingestemd met de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De cao vo 2018-2019 heeft als ingangsdatum 1 juni 2018. Met een meerderheid van ruim 80 procent van de uitgebrachte stemmen hebben de leden van de VO-raad...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO VO
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-7-2018
Openbare Basisschool Utrecht Overvecht is de 1000ste basisschool die zich Gezonde School mag noemen. De school ontving op 6 juli het vignet Gezonde School. De school heeft het themacertificaat Bewegen en Sport behaald en is daarmee een voorbeeld voor alle andere basisscholen in Nederland....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Gezonde School
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-7-2018
Het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van BZK is bedoeld om stappen te zetten op weg naar aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Een ander doel is een gezond binnenklimaat op scholen. Hiervoor is 5 miljoen euro...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-7-2018
Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob. De kleutertoetsen waren al niet verplicht, maar worden nu helemaal uit de leerlingvolgsystemen gehaald. Een school houdt echter wel de ruimte om de ontwikkeling van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: kleuteronderwijs, leerlingvolgsysteem
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-7-2018
De Tweede Kamer heeft op 5 juli ingestemd met het wetsvoorstel Compensatieregeling transitievergoeding van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voorstel houdt in dat werkgevers vanaf 2020 gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Regelingen, ziekteverzuim, Personeelsbeleid
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-7-2018
Het Schoolleidersregister PO heeft inmiddels zeven professionaliseringsthema’s ontwikkeld en geactualiseerd. Nieuwe professionaliseringsthema’s zijn in ontwikkeling. Het eerste nieuwe thema is de ‘wildcard’. Deze wildcard is te gebruiken als het onderwerp waar de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Schoolleidersregister PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-7-2018
Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd: het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoö...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 5-7-2018
Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben op dit moment een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat, bij het aannemen van de wetswijziging, veranderen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De aanstelling wordt dan...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-7-2018
Het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen voor zowel de overheid als het onderwijsveld is beperkt. Dat ligt aan de complexiteit van de bekostiging en aan de verantwoording van de bestedingen. Dat kan beter, aldus de Onderwijsraad op 4 juli in het advies 'Inzicht in en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Bedrijfsvoering & financiën, Lumpsum
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 4-7-2018
De AVS heeft in de persoon van de cao-vertegenwoordiger Paul van Lent, samen met de andere vakbonden en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend op 2 juli. Alle betrokken partijen hebben van hun achterban het fiat gekregen om de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO PO 2018
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-7-2018
Tussen 1 oktober en 1 november kunnen scholen zich aanmelden voor het aanbieden van een verrijkt en/of versneld vwo-programma, bedoeld voor getalenteerde vwo-leerlingen. Door deze beleidsregel kunnen scholen een vijfjarig vwo-traject en/of een verrijkte variant van het zesjarig vwo aanbieden....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: versneld en verrijkt vwo
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-7-2018
Minister Hugo de Jonge van VWS heeft op maandag 2 juli de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontvangen van de betrokken beroepsgroepen. Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in onder meer het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: meldcode, kindermishandeling
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2018
Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. Scholen, bibliotheken,...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: laaggeletterdheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2018
De internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel ‘Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs’ is gestart. De internetconsultatie loopt tot 6 augustus aanstaande.   Op 20 april jjongstleden heeft minister Slob een wetsvoorstel aangekondigd waarmee de fusietoets in...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Fusietoets
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2018
De uitslagen van de centrale eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht blijven geldig tot 1 januari 2019. Op die manier krijgen leerlingen de tijd om hun schoolexamens te repareren. Daardoor kunnen zij hopelijk alsnog een diploma halen. Dat schrijft minister Slob op 27 juni in een brief aan...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: centraal examen, Eindexamen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-6-2018

Pagina's