Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 1 - 25 van 8929
Ook in 2019 is de AVS van 22 tot en met 26 januari present op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs te Utrecht. Op deze gratis vakbeurs kunnen (toekomstige) schoolleiders in het funderend onderwijs met al hun vakgerelateerde vragen terecht bij standnummer 3A046. Er is...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-11-2018
Verslag AVS-congres 2018 'Leiderschap in evenwicht' Als schoolleider moet u alle ballen in de lucht houden, telkens het voortouw nemen, en ook oog hebben voor ontwikkeling en innovatie. U bent gefocust op uw team, leerlingen, ouders én organisatie en maatschappij. En denkt u...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-11-2018
Het ligt in de bedoeling dat binnen nu en vijf jaar op alle (geschikte) schooldaken in Nederland zonnepanelen liggen. Scholen kunnen het hele bedrag daarvoor lenen tegen een (nog vast te stellen) lage rente. Er wordt een speciaal fonds opgezet, meldt de Stichting Schooldakrevolutie aan de NOS....

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-11-2018
Middelbare scholen en mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets. Dat is het voorstel van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Met dit voorstel gaat rekenen meetellen voor...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Rekentoets
Sector: Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 12-11-2018
Na enkele oproepen begin dit schooljaar hebben negen kandidaten zich aangemeld om de vrijgekomen plaatsen in de AVS Ledenraad in te vullen. Vier zittende leden stelden zich opnieuw verkiesbaar. Omdat dit samen exact het aantal vrijgekomen plaatsen  betrof, waren verkiezingen niet nodig....

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Ledenraad
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-11-2018
De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob benadrukte dat op het jaarlijkse WMS-congres dat 7 november plaatsvond in Ede. Meer transparantie van besturen over het beleid en vooral over de besteding van de middelen is hard nodig. Instemmingsrecht voor de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-11-2018
Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben samen een handreiking gemaakt voor bestuurders en schoolleiders van basisscholen die in de knel komen door het lerarentekort. De handreiking maakt inzichtelijk welke mogelijkheden basisscholen hebben om acute personeelstekorten...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-11-2018
Het Centrum Educatief Leiderschap van de AVS zoekt per 1 januari 2019 een excellente directeur en een daadkrachtige programmamanager. Beiden voor WTF 0,6. De directeur en de programmamanager zijn samen met de collega-programmamanager op een brede en veelzijdige manier verantwoordelijk voor het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-11-2018
De wettelijke taak van het Vervangingsfonds wordt op termijn beëindigd. Het Participatiefonds blijft bestaan, maar ondergaat een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging. Dat schrijft minister Arie Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Met de toekomstige opheffing van het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-11-2018
AVS-leden ontvangen onder andere 9 procent korting op de OHRA Zorgverzekering en krijgen de module OHRA Gezond er gratis bij.     Sluit je de OHRA Zorgverzekering af via de AVS dan profiteer je van:  •    9% korting op de OHRA Basis Zorgverzekering •...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-11-2018
Een ingrijpende herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur waarbij leraren breed inzetbaar zijn. Dit moet leiden tot voldoende en goede leraren. Dat is beschreven in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’ dat de Onderwijsraad op 7 november...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 8-11-2018
De motie van D66 en CDA om meer geld te zoeken voor hogere salarissen en betere carrièrepaden voor basisschoolleerkrachten is op 6 november aangenomen in de Tweede Kamer. Dat geld kan volgens deze partijen uit de ‘prestatiebox’ van 263 miljoen euro per jaar komen. De...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-11-2018
Als stuwende kracht in het primair onderwijs, in een snel veranderende sector, vervult de schoolleider een cruciale rol binnen de school, het team en het bestuur. Hoe verdrink je niet in dagelijkse bezigheden? Hoe houd je de focus? Wat voor soort leider wil je zijn? Welk type leiderschap past het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Nationale Schoolleiders Top
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-11-2018
Vanaf 2015 stromen leerlingen steeds later in het sbo in. Dit is niet nadelig. Latere instromers krijgen hogere adviezen dan vroege instromers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Kenmerken van leerlingen in het speciaal basisonderwijs 2008-2018. Dit onderzoek is onderdeel van een meerjarig NRO-...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-11-2018
Landelijk gezien is er veel gebeurd op de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Partijen zoeken elkaar op en proberen samenwerking tot stand te brengen en op veel plekken in het land zijn pilots opgestart om jeugdhulp en onderwijs beter met elkaar te verbinden. Ondanks de belangrijke stappen,...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-11-2018
Minister Slob vindt het nu nog te vroeg om de lerarensalarissen verder te verhogen. Hij wil eerst de evaluatie van de prestatiebox afwachten, die in 2020 gepland staat. Ook stelt de minister een nieuw onderzoek in naar de manier waarop het primair en voortgezet onderwijs met hun geld omgaan. Dat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 2-11-2018
De hele maand november wordt onderzoek gedaan naar de website van Arbocatalogus PO. Ook de mening van schoolleiders is zeer welkom. Ga naar www.arbocataloguspo.nl/onderzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Het doel van het onderzoek is om de website (nog) beter te...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2018
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft medegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in 2024 niet omhoog gaat. In dat jaar hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Eerder werd al bekend dat de AOW-leeftijd in de jaren 2022 en 2023 onveranderd blijft. De minister...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2018
Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Maar liefst 91 procent zegt te weinig tijd te hebben voor deze extra ondersteuning (in 2015 was dit nog 84 procent). Tegelijkertijd zegt 89 procent minder aandacht te kunnen besteden aan...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2018
Feminisering van het primair onderwijs zet zich door in alle functies. Het werken in deeltijd neemt toe. Bij de pabo trekken de deeltijdopleidingen steeds meer studenten aan en zij zijn kritischer over hun opleiding dan de dagopleidingstudenten. Dat blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2018
De loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs moet gedicht worden en het lerarentekort opgelost. Meer geld voor zij-instromers en het aanstellen van conciërges. Besturen moeten inzichtelijk maken waar zij geld aan uitgeven. Deze onderwerpen kwamen onder andere aan bod tijdens het debat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Onderwijsbegroting 2019
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-10-2018
Op 26 oktober 2018 heeft het College van Toetsen en Examens de Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2018–2019 en Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020 gepubliceerd. Dit vanwege het besluit dat de centrale eindtoets po...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Eindtoets basisonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-10-2018
Een veilige omgeving en er-bij-horen in de klas vinden leerlingen in het basisonderwijs het allerbelangrijkste om zich op school thuis te voelen. Dan zijn ze gemotiveerd en kunnen ze goede prestaties behalen. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn vriendschappen van groot belang voor...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 30-10-2018
“Investeringen in ons onderwijs zijn broodnodig.” In aanloop naar de bespreking van de Onderwijsbegroting 2019 in de Kamer doet de Stichting van het Onderwijs een dringend beroep om de besparingen op onderwijs in de vorm van de doelmatigheidskorting en de nieuwe taakstellingen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 29-10-2018

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-10-2018

Pagina's