Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 1 - 25 van 9839
Het vervolgprotocol Basisonderwijs, voor de volledige heropening van de basisscholen op 8 juni, is gereed. Nog altijd vindt de volledige heropening van de basisscholen plaats tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Corona maatregelen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-5-2020
Het tekort aan leraren in het primair onderwijs raakt de grote steden meer dan verwacht. De huidige tekorten in de grote steden zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 1475 fte. Dit blijkt uit een recentelijk gepubliceerd actieplan, gericht op de middellange en lange termijn, waarin structurele...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-5-2020
De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 is gepubliceerd. Scholen kunnen subsidie aanvragen om eventuele corona-achterstanden weg te werken. Er zijn drie aanvraagrondes: van 2 tot en met 21 juni, van 18 augustus tot en met 18 september en eventueel...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Corona maatregelen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-5-2020
De invoering van Passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen verbeterd. Bij leraren en ouders zijn de verwachtingen die de invoering van Passend onderwijs heeft gewekt na 5 jaar niet waargemaakt. De overheid kan meer helderheid bieden over de doelen en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-5-2020
Wat is de impact van de coronacrisis op gezinnen waar huiselijk geweld speelt? Volgens ouders en kinderen is het geweld en de andere problemen die in het gezin spelen, nauwelijks veranderd. Toch is bij de meeste gezinnen nog steeds sprake van veel en ernstig geweld. Dat blijkt uit onderzoek van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: huiselijk geweld;coronacrisis
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-5-2020
Volgens planning zouden op woensdag 27 mei nieuwe protocollen verschijnen voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni. Dat blijkt helaas niet te lukken, omdat de PO-Raad als opsteller van het document nog wacht op noodzakelijke informatie van het Outbreak Management Team. Het is...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Corona maatregelen
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 27-5-2020
Op 2 juni 2020 gaan ook de scholen voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) weer open. Ook voor deze scholen is een protocol als handreiking opgesteld. In dit protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne, die opgevolgd dienen te worden, en praktische adviezen voor de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Corona maatregelen
Sector: Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-5-2020
Leerlingen, studenten, ouders, vakbonden en vakverenigingen worden te weinig betrokken bij onderzoek over onderwijs. En als alleen enthousiaste scholen meedoen aan onderzoeken, kan de kloof tussen scholen groeien. Dat blijkt uit het op 19 mei door het Rathenau Instituut gepubliceerde rapport...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-5-2020
79 procent van de schoolleiders vindt het een goed besluit dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. Dat blijkt uit de peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder duizend schooldirecteuren in het basisonderwijs en speciaal...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Onderwijsachterstanden, Corona maatregelen, thuisonderwijs, afstandsonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 25-5-2020
Een meerderheid van de middelbare scholen (53 procent) hanteert niet de normale ‘overgangsvormen’ dit schooljaar. Ruim een derde van de scholen (38 procent) heeft zittenblijven dit jaar helemaal afgeschaft. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het onderzoek wijst uit dat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 25-5-2020
Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei jl. gaf minister-president Rutte aan dat jongeren moeten kunnen meepraten over de impact van de coronacrisis. Het LAKS, FNV Young & United en de NJR, die deze oproep zeer terecht vinden, hebben de handen ineengeslagen om invulling te geven aan de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: corona-virus
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 25-5-2020
Op 2 juni gaan de scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs herstarten na ruim twee maanden afstandsonderwijs. In tegenstelling tot het basisonderwijs is hier de 1,5 meter afstandrichtlijn volledig van toepassing, ook voor leerlingen onderling. Dit betekent...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Corona maatregelen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2020
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De nieuwe procedure voor de start van een nieuwe school zal naar verwachting vanaf volgend schooljaar ingaan. Iedereen is in Nederland vrij om een school op te richten. Deze vrijheid van onderwijs (artikel 23...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Stichten nieuwe scholen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2020
Op 18 mei 2020 heeft minister Slob van Onderwijs de Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd. Basisscholen in de vijf grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden (maximaal een dag per week) voor de klas zetten om het lerarentekort aan te vullen. Deze ‘...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Zij-instroom
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2020
Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Wel blijkt dat dit lang niet altijd verankerd wordt in beleid.  Positieve resultaten komen ook naar voren uit het onderzoek Leesbevordering...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2020
Ben jij of ken jij iemand die steeds de samenwerking zoekt met anderen om onderwijs met onderzoek te verbeteren? Iemand die andere onderwijsprofessionals en onderzoekers in Nederland wil inspireren? Meld je aan voor de NRO-verbindingsprijzen vóór maandag 8 juni 12.00 uur. Met de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 18-5-2020
Het kabinet investeert 244 miljoen euro in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om achterstanden in het onderwijs opgelopen door de coronacrisis in te halen.   Onderwijsachterstanden De financiële hulp is bedoeld voor hulp en maatwerk voor leerlingen en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Corona maatregelen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 18-5-2020
De Tweede Kamer stemde tijdens een spoeddebat op 7 mei voor een motie van Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) om diplomering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogelijk te maken op basis van eigen schoolresultaten. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties komt minister Slob...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-5-2020
Scholen die 10-14-onderwijs (willen) aanbieden, kunnen hun aanvraag voor het experiment teambevoegdheid tot 30 juni indienen bij het ministerie van OCW. Dit experiment biedt ruimte om leraren met alleen een po- of vo-bevoegdheid samen de verantwoordelijkheid te geven voor het onderwijs aan deze...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: 10-12 onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-5-2020
De minister van OCW stelt 25 miljoen euro beschikbaar voor de ‘subsidieregeling incidentele middelen leerlingdaling vo 2020’. Het doel is door regionale samenwerking een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod te ontwikkelen dat de leerlingdaling kan opvangen. De regeling...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-5-2020
Welke vragen hebben schoolleiders en ICT-coördinatoren op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) nu scholen vanaf 11 mei weer open gaan? In een online IBP vraag-en-antwoordsessie via Microsoft Teams op donderdag 28 mei (van 15.00-16.00 uur) van SIVON en Kennisnet beantwoorden...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: afstandsonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-5-2020
De Tweede Kamer wil extra steun voor leerlingen die dat nodig hebben nu de scholen het onderwijs weer opstarten. Scholen krijgen de ruimte om te onderzoeken wat nodig is om leerlingen passende hulp te bieden. Minister Slob van Onderwijs gaat ook de mogelijkheden voor les op afstand aan thuiszitters...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: afstandsonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 14-5-2020
Medio maart heeft het bestuur van het Vervangingsfonds enkele tijdelijke maatregelen getroffen om de schoolbesturen in het primair onderwijs tegemoet te komen toen deze voluit geconfronteerd werden met de gevolgen van het coronavirus. Inmiddels zijn de scholen weer voorzichtig gestart en vervalt de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 14-5-2020
Wat willen leerlingen behouden aan het online leren van de afgelopen periode? Vooral het zelf kunnen bepalen van hun planning en tempo zou moeten blijven. Dit bleek uit een grootschalig onderzoek dat de CED-Groep uitzette onder ruim 10.000 kinderen en jongeren die thuis hebben gewerkt met de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-5-2020
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een factsheet (one-pager) uitgegeven voor professionals met informatie en (gespreks)tips over de thuissituatie van leerlingen, waar je op kunt letten bij vermoedens van onveiligheid en hoe je de stappen van de meldcode doorloopt....

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-5-2020

Pagina's