WMS congres 2019

Het thema is dit jaar 'Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking'. De landelijke (onderwijs)organisaties waaronder de AVS en een aantal deskundigen uit de praktijk verzorgen inspirerende workshops, sessies en lezingen, waaruit je een keuze kunt maken. Een deel daarvan sluit aan bij het thema, maar ook actuele ontwikkelingen komen aan bod.

Keynote speaker is Boris van der Ham, oudpoliticus, acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond. Als democratieactivist en oud-Kamerlid weet Van der Ham als geen ander hoe belangrijk samenwerking is. Van der Ham geeft bovendien een masterclass in de eerste workshopronde.

AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt voor po directeuren de workshop Goed gesprek - Samen werken aan samenwerken. Hoe kan een directeur sturing en ruimte aan geven aan een goed werkende MR? Wat vraagt dat van je als verantwoordelijke en hoe organiseer je de samenwerking met de MR?

Het WMS congres wordt georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen, met steun van het Ministerie van OCW. Het congres is bestemd voor leden van de (G)MR-en, besturen en schoolleiders in het PO en VO.

Het congres is inmiddels volgeboekt. Inschrijving is helaas niet meer mogelijk