Winterschool 2020 Brengwetenschap in de klas

Deze dag heeft tot doel leraren uit het basisonderwijs handvatten en inspiratie te geven om wetenschap de klas in te brengen. Er zijn lezingen van de wetenschappers die aan de basis stonden van de nieuwste uitgave van het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ en verschillende workshops over invulling geven aan W&T-onderwijs.