Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Weet waar je staat

Inzicht in resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten van (gewenste) ict-toepassingen in het onderwijs, om weloverwogen keuzes te maken over de toekomstige inzet. Informatie over de actuele stand van zaken op het gebied van
ict-gebruik in het onderwijs en wat de onderzoeksresultaten betekenen voor de leeropbrengsten van leerlingen, professionalisering van het beroep leraar en beleid en besturing van onderwijsorganisaties. 
 

Datum

16 mei 2018

Locatie

Theater Orpheus, Apeldoorn

Doelgroepen

schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren, leraren po en vo

Sector

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs