Voorlichtingsbijeenkomst eindtoets so en sbo (Zwolle)

Met ingang van dit schooljaar maken ook de leerlingen in groep 8 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs een eindtoets. Om scholen en schoolbesturen goed te informeren over deze nieuwe verplichting, organiseert OCW drie bijeenkomsten: op 25 september in Eindhoven, op 9 oktober in Zwolle en op 16 oktober in Utrecht. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten is gelegenheid om vragen te stellen en maak je kennis met de verschillende toetsaanbieders.