Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Themabijeenkomst Geldstromen door de school

De bekostiging binnen het onderwijs is een belangrijk thema. Niet alleen over de geldstromen in het primair onderwijs, maar ook de (mede)zeggenschap hierover. Rondom dit thema verzorgt Ouders & Onderwijs in samenwerking met samen met Geldstromen door de Wijk, openbare basisschool Lucas van Leyden en Marije van den Berg (Democratie in uitvoering) op 15 mei aanstaande een bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.

Vanaf 2021 krijgen ouders en leerkrachten via de medezeggenschapsraad meer te vertellen over de begroting van hun school. Wat hebben ouders en leerkrachten nodig om geïnformeerd mee te praten en mee te beslissen? Welke rol is weggelegd voor de schoolleider, schoolbestuurder en de Raad van Toezicht en hoe is hun zicht op de geldstromen rondom de school? Hoog tijd voor een goed gesprek over geld op school.

Datum

15 mei 2019

Locatie

Amsterdam, Pakhuis De Zwijger

Doelgroepen

Schoolleiders, schoolbestuurders, leerkrachten en ouders

Sector

Primair onderwijs

Thema's PO

Medezeggenschap