Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Symposium beëindiging fusietoets ‘School en schaal’

Als op 1 januari 2019 de fusietoets ophoudt te bestaan, bepalen schoolbesturen voortaan zelf de keuze voor de schaal en organisatie. Het gratis symposium 'School en schaal' gaat over hoe daar maatschappelijk verantwoord mee om te gaan, op basis van praktijkervaring en inzichten ontleend aan wetenschappelijk onderzoek.
De sprekers op het symposium: prof. dr. Edith Hooge, Liesbeth Verheggen, mr. Loe Sprengers en prof. dr. Renée van Schoonhoven. Ook minister Arie Slob levert een bijdrage. Job Cohen is dagvoorzitter. De bijeenkomst is tevens het afscheidssymposium van de Commissie Fusietoets Onderwijs, die op 1 januari 2019 ophoudt te bestaan. Op verzoek van minister Slob draagt zij haar kennis en ervaringen over aan onderwijsbestuurders en andere betrokkenen.

Datum

14 januari 2019

Locatie

Driestar educatief in Gouda

Doelgroepen

Schoolbestuurders, politici, beleidsmakers, wetenschappers, onderwijspersoneel en onderwijsorganisaties als de sectorraden, besturenorganisaties en leerling- en ouderverenigingen voor het funderend onderwijs

Sector

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs