Seminar personeelstekorten in de publieke sector

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) organiseren op 5 juni het seminar ‘Personeelstekorten in de publieke sector’. De focus tijdens het seminar ligt op zorg en onderwijs.

Naast het in beeld brengen van de problematiek is het seminar vooral gericht op de verschillende visies op de organisatie binnen publieke sectoren en mogelijke oplossingen/belemmeringen op demografisch en technologisch vlak.

Het seminar wordt gehouden bij het SCP in Den Haag. Aanmelden kan tot en met 31 mei door een mail te sturen naar symposium@scp.nl.