Pensioendemonstratie in Den Haag

Op dit moment gaat de aandacht in het onderwijs vooral uit naar thema’s als personeelstekorten, een passend salaris en hoge werkdruk. Dat neemt niet weg dat andere structurele thema’s ook van belang zijn, zoals de pensioenen. Op 18 maart vindt daarom in Den Haag een pensioendemonstratie plaats. De AVS is dan in Den Haag actief aanwezig om haar steun te laten zien en wordt daar vertegenwoordigd door een aantal leden van de commissie Duurzaam Vitaal. De AVS neemt deel aan de pensioendialoog via haar aansluiting bij het Ambtenarencentrum (AC).


Sluit je ook aan op 18 maart!