Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Onderwijsvastgoed Dag 2017

Ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed, in de bekostiging en in duurzaamheid staan centraal. Welke (strategische) keuzes worden gemaakt, visies over de school, over oude en nieuwe schoolgebouwen, interessante casussen van gerealiseerde projecten. Een dag vol inspirerende voorbeelden, case studies en best practices. Sprekers zijn onder andere collega-bestuurders, architecten en gemeenten. Ook onderzoeksresultaten over frisse scholen komen voorbij. www.onderwijsvastgoeddag.nl

Datum

26 september 2017

Locatie

Theater Maitland, Landgoed de Horst, Driebergen

Sector

Primair onderwijs

Thema's PO

Huisvesting