Ondersteuning hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden kunnen de nodige hindernissen ervaren, waardoor hun talenten niet optimaal ontwikkeld en benut worden. Er zijn vele manieren om ze daarbij te ondersteunen. Hier gaan de sprekers uitvoerig op in.