Masterclass Schoolleiders en MR

In samenwerking met Versterking medezeggenschap, een project van de gezamenlijke onderwijsorganisaties, organiseert de AVS opnieuw een gratis masterclasses Schoolleiders en MR. Doel is dat schoolleiders inzicht krijgen in hoe ze constructieve tegenspraak kunnen organiseren.

Het is belangrijk dat schoolleider en MR de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen en goed kunnen samenwerken om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In de praktijk blijkt dat de rol van schoolleider cruciaal is in het medezeggenschapsproces en dat de school veel baat heeft bij een MR die als stevige tegenhanger van het bestuur optreedt en het beste uit zichzelf en de schoolorganisatie haalt.