Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leren met Virtual Reality

Na een plenaire opening zijn er parallelle sessies en labs waarin je VR zelf op allerlei manieren kunt ervaren. Er zijn doorlopend presentaties, best practices en experimenten uit diverse sectoren. Na afloop hebben deelnemers handreikingen gekregen waarin ze zelf een visie op de toepassing van VR in het onderwijs kunnen ontwikkelen, kennis gemaakt met concrete onderwijstoepassingen, randvoorwaarden en kosten.

Datum

19 juni 2019

Locatie

Metaal Kathedraal, Utrecht

Doelgroepen

onderwijsprofessionals (directies, leraren, ictcoördinatoren e.a.), van po tot ho

Sector

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs