Leren met Virtual Reality

Na een plenaire opening zijn er parallelle sessies en labs waarin je VR zelf op allerlei manieren kunt ervaren. Er zijn doorlopend presentaties, best practices en experimenten uit diverse sectoren. Na afloop hebben deelnemers handreikingen gekregen waarin ze zelf een visie op de toepassing van VR in het onderwijs kunnen ontwikkelen, kennis gemaakt met concrete onderwijstoepassingen, randvoorwaarden en kosten.