Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Landelijke praktijkdag ‘integratie sbo-so-bao’

'Zien is geloven'

18 april 2018, 10.00 - 16.00 uur
Talentencampus Venlo, Rijnbeekstraat 8  te Venlo

In vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 wordt op 18 april 2018 een derde landelijke bijeenkomst georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van so-sbo en regulier bao. Deze keer is de focus nog meer op de praktijk gericht, door het programma te organiseren op een interessante praktijklocatie, die recent haar eerste lustrum heeft gekend, namelijk de Talentencampus te Venlo, en te combineren met een werkbezoek aan deze locatie.

 
Op het programma staat in ieder geval:

  • Welkom door de lustrumcommissie Talentencampus Venlo
  • Kennismaking en in gesprek met verschillende, (deels nieuwe) landelijke voorbeelden van vergaande samenwerking of integratie van so-sbo-bao.
  • Toelichting op de recente beleidsregels van OCW voor het experiment samenwerking van regulier en speciaal (basis)onderwijs en van so en sbo. En in gesprek met scholen die hier wel of juist geen gebruik van willen maken.
  • Resultaten van onderzoek naar effecten van en voorwaarden voor gespecialiseerd onderwijs
  • Introductie op de opzet en inrichting van de Talentencampus in Venlo
  • Toelichting door medewerkers van de Talentencampus op specifieke onderdelen van de werkwijze van de Talentencampus, zoals bijvoorbeeld passend arrangeren, bestuurlijke inrichting, personeel en professionalisering, enz.
  • Rondleiding over de Talentencampus met de mogelijkheid om in gesprek te gaan met personeelsleden en eventueel ouders.

 

Datum

18 april 2018

Locatie

Talentencampus Venlo, Rijnbeekstraat 8 te Venlo

Sector

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs