Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Landelijke conferentie primair onderwijs

Er is steeds meer ruimte om beleid te maken en daarmee nemen verantwoordelijkheden van schoolleiders en -besturen toe. Deze tijd vraagt om leidinggevende en bestuurlijke competenties die een lange termijn visie effectief combineren met adequaat reageren op uitdagingen in de dagelijkse praktijk. 

Deze conferentie gaat over de kunst van het flexibel sturing geven aan onderwijs met aandacht voor dilemma’s rond management, leiderschap en samenwerking. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe vertaal je een strategische koers naar concrete, richtinggevende schoolplannen? Hoe creëer je een cultuur waarin je samen aanstuurt op wat je daadwerkelijk wilt terugzien in de praktijk; in die waardevolle interactie tussen leerkracht en leerling? Hoe balanceer je tussen regie voeren en ruimte geven? Wat vraagt dat van jouw persoonlijke vaardigheden als schoolleider en -bestuur?