Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid

Tijdens de conferentie wordt het thema Onderwijsachterstanden
in het basisonderwijs uitgediept. Aan de hand van de
laatste onderzoeksresultaten wordt gekeken naar onderwijskundige
interventies om onderwijsachterstanden te verkleinen
en naar de vraag hoe die vertaald kunnen worden naar de
praktijk van de onderwijsorganisatie.