Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

Het festival over de regionale aanpak van het lerarentekort heeft als doel om deelnemers te informeren en inspireren, om bestaande regionale samenwerkingen te verstevigen en nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken. In verscheidene themakamers kun je d.m.v. werksessies informatie opvragen en in gesprek gaan over o.a. zijinstroom, imago van het lerarenberoep, behoud van leraren en anders organiseren.

Dit kennisfestival wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW.