Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Jeugd in onderzoek

Doel is kennisuitwisseling over de jeugdsector en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen: weten, leren en doen wat werkt. Meerwaarde zit in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Thema’s: wat werkt voor wie en waarom, de kracht van preventie in het sociale domein en verbinding onderwijs-jeugdhulp, gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener.

Sprekers: Monique Volman (UvA) over gelijke kansen voor kwetsbare jongeren en Trudy van der Weijden (Universiteit Maastricht) over gedeelde besluitvorming.
 

Datum

24 mei 2018

Locatie

Hotel Casa, Amsterdam

Doelgroepen

professionals in funderend onderwijs en zorg, onderzoekers jeugddomein

Sector

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs