Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs in po en vo. Zoals maatwerkarrangementen in vmbo en vso, verbrede toelating in het sbo, ‘samenwonen’ in één gebouw. Met als doel meer maatwerk en echt Passend onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen die wat extra’s nodig hebben.