Inspiratieochtend duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen

Voor veel scholen is het scheiden van afval in het kader van duurzaamheid en educatie een belangrijk thema. Het gescheiden laten ophalen van deze afvalstromen is echter vaak een probleem. Aan de hand van een aantal presentaties laat Rijkswaterstaat zien wat de mogelijkheden zijn van duurzame (gezamenlijke) aanbestedingen van gescheiden afval en welke invloed je kunt uitoefenen in deze trajecten. Ook krijg je inzicht in welk effect circulaire inkoop heeft op de inzameling van afval en exploitatie van je school.