Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Inspiratiebijeenkomst regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en mbo in 2019 gezamenlijk aan te pakken. Op 11 februari vindt de verdiepingsbijeenkomst 'Vergroten van de vijver' plaats in Utrecht, een initiatief van het UWV, het Participatiefonds, OCW, het Arbeidsmarktplatform PO, Voion, en verschillende opleidingen.