Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Gratis masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR

Project Versterking medezeggenschap organiseert in Utrecht op 19 september, 4 oktober en 10 oktober een gratis masterclass Samenspel bestuur en (G)MR.

Doel is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt wat de representatieve rol is van de (G)MR ten opzichte van de achterban. Het gaat er uiteindelijk om dat bestuur en medezeggenschap samen bijdragen aan meer draagvlak voor het overeengekomen beleid en een soepeler implementatie ervan.

Inschrijven masterclass: versterkingmedezeggenschap@gmail.com

Datum

19 september 2018
4 oktober 2018
10 oktober 2018

Locatie

Utrecht Overvecht, Aidadreef 4 in het kantoor van PO-Raad en VO-Raad

Kosten

Gratis

Doelgroepen

Onderwijsbestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden po en vo

Sector

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Thema's PO

Medezeggenschap