Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Geldstromen door de school

De bekostiging binnen het onderwijs is een belangrijk thema. Niet alleen de geldstromen in het primair onderwijs, maar ook de (mede)zeggenschap hierover. Vanaf 2021 krijgen ouders en leerkrachten via de MR meer te vertellen over de begroting van hun school. Wat hebben zij nodig om geïnformeerd mee te praten en te beslissen? Welke rol is weggelegd voor de schoolleider, schoolbestuurder en Raad van Toezicht en hoe is hun zicht op de geldstromen rondom de school? Tijd voor een goed gesprek over geld op de basisschool.

Datum

15 mei 2019

Locatie

Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

Doelgroepen

Betrokkenen primair onderwijs

Sector

Primair onderwijs