Gehechtheid en trauma

Hoe kun je als professional werken aan een veilige hechting tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s) en/of kind sprake is van een psychotrauma? Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen zijn bijvoorbeeld kwetsbaarder voor trauma’s dan anderen. Ontmoet verschillende disciplines.