Consultatiebijeenkomst Curriculum.nu voor leraren

De ontwikkelteams van Curriculum.nu nodigen leraren in het primair en voortgezet onderwijs uit om in gesprek te gaan over de opbrengsten van de leergebieden en om inhoudelijk feedback te geven. Op de bijeenkomst zal aandacht zijn voor het geheel aan opbrengsten. Ook bestaat de mogelijkheid om een van de sessies over een specifiek leergebied bij te wonen.