Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Congres Onderwijs en onderzoek

Het is de vierde editie van NRO-Congres dit jaar en we zijn ‘Samen op Koers’. Het thema voor 2018 is ‘met onderzoek onderwijs vernieuwen’. Hoe kan onderzoek (nog meer) van waarde zijn voor het onderwijs? Welke vormen van samenwerking zijn er tussen onderzoek en de praktijk, en hoe dragen die bij aan de kwaliteit van het onderwijs? Met ruim 30 workshops voor po, vo, (v)so en mbo is er een ruime keuze aan onderwerpen. Keynote Jelmer Evers spreekt over onderwijsvernieuwing.

Het NRO organiseert dit congres in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, LECSO, MBO Raad, ecbo, de Onderwijscoöperatie en de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR).

Datum

31 oktober 2018

Locatie

Media Plaza – Polargebied – Jaarbeurs Utrecht

Kosten

€ 75,00

Doelgroepen

Leraren, teamleiders, schoolleiders, medewerkers kwaliteitszorg, intern begeleiders, bestuurders, adviseurs, ontwikkelaars van leermiddelen, onderwijsonderzoekers

Sector

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

Thema's PO

Onderwijsvernieuwing