Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Congres Meertaligheid

In een diverse samenleving als de Nederlandse kom je kinderen die meertalig opgroeien dagelijks tegen. Kinderen van migranten en vluchtelingen spreken thuis immers vaak een andere taal dan op school. Net als kinderen van expats die met hun ouders naar Nederland verhuisd zijn. Hetzelfde geldt voor kinderen die thuis bijvoorbeeld Fries of Limburgs spreken. In onderwijs, begeleiding en hulpverlening wordt er echter vaak uitgegaan van kinderen die Nederlands als moedertaal hebben. En dat kan in de praktijk soms 'wringen'.

Hoe verloopt de taalontwikkeling van meertalige kinderen? Wat zijn de verschillen in talige en cognitieve ontwikkeling tussen één- en meertalige kinderen? Hoe houd je daar in de praktijk rekening mee? En wat als er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis of veelvuldig gebruik van 'social media taal'? Hoe geef je op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier taalgericht vakonderwijs aan meertalige kinderen? En breder: hoe kom je tot een integrale pedagogisch-didactische aanpak binnen multiculturele klassen? Hoe kun je taalstimulerende gesprekken tussen ouders en een meertalig kind met een auditieve of communicatieve beperking faciliteren? Op deze en andere, aanverwante vragen, zullen de sprekers op deze dag hun antwoorden geven.